VETAR JE BRZ ZATO ŠTO JE SLOBODAN

SLOBODA.N

DALIBOR JAKUS / Zagreb

DALIBOR JAKUS / Zagreb

Prihvaćanje vlastitog identiteta je prvi znak slobode – jer mi smo svoga identiteta gospodar.

SLOBODAN HRNJAK / Beograd

SLOBODAN HRNJAK / Beograd

Svako ima svoje poimanje slobode, njene širine, dalekosežnosti, gledišta….

KOSTA ĐURAKOVIĆ / Beograd

KOSTA ĐURAKOVIĆ / Beograd

Odrastanje može iskriviti liniju sreće na našim licima. Doduše, odrastanje nije nužno zlo, ali nema ukus baršunastog krem brulea…

MILAN NIKOLIĆ / Beograd

MILAN NIKOLIĆ / Beograd

Biti ono što želiš nije uvek jednostavno. Živeti onako kako hoćeš teško je i zahteva hrabrost…

BOGDAN PETROVIĆ / worldwide

BOGDAN PETROVIĆ / worldwide

Biti slobodan pre svega podrazumeva da si pronašao sebe i da si u miru sa samim sobom…