Tag: LIBIDO

#LIBIDO

#LIBIDO

Seksualna energija se ne potiskuje, već kanališe.