#LIBIDO


Može li da prođe dan, a da ni jednom ne pomislimo na seks?

U bilo kom smislu.

Od trenutka kada mi je pre par dana postavljeno ovo pitanje koje me zaintrigiralo, do danas nisam uspeo da dođem do signifikantnog istraživanja na tu temu. Iz prostog razloga što ga niko nije radio. Nezvanična istraživanja i ono koje sam lično u okviru svoje fokus grupe sproveo, kao i neki stručni tekstovi na datu temu pokazuju da je teško pronaći osobu koja makar jednom u toku dana na bilo koji način ne pomisli na seks. Ako ni zbog čega drugog, onda zato što je on danas toliko sveprisutan u mejnstrim medijima i na društvenim mrežama, da je nemoguće izbeći makar neku asocijaciju na njega.

Još relevantnija potpora takvom zaključku jeste to što Eros odnosno naš libido kao nagon života predstavlja jedinu moćnu silu koja se suprostavlja Tanatosu odnosno smrti ili, frojdovski šire gledano: mržnji, agresivnosti i nasilju. Kako živimo u svetu u kome se svakodnevno susrećemo sa ovim lošim stranama života i ličnosti, tako se u nama konstantno budi i njihov antipod koji oličava i slavi telesnu ljubav. Uvek kada se susretnemo sa potencijalnom smrću u nama se budi želja za životom, odnosno seksom. Eros kao nagon za životom tj. kao skup svih nagona koji služe održavanju života konstantno golica naš mozak. Uostalom, po grčkoj mitologiji koja je sve do Frojda davala najbolju predstavu libida i njegove delotvornosti u vidu Erosa, ovaj antički bog se ženi devojkom kojoj Zevs zbog ogromne lepote nedostojne smrtnika daruje besmrtnost, a koja se, zanimljivo, zvala Psiha.

Libido, Eros u nemitološkom vremenu, koji je još od Frojda definisan kao primarna, seksualna energija, nalazi se u osnovi svega, pa je logično da ta energija konstantno radi u nama tj. obuzima našu psihu. S tim što se ljudi kroz svakodnevno delovanje trude da je potisnu ili u najboljem slučaju drže pod kontrolom. Međutim, ono što mnogi previđaju ili ne znaju (zvuči čudno, ali ima i takvih) je da seksualna energija ne mora da se realizuje samo kroz polno zadovoljenje, već se transformiše u sve ono što čoveka čini stvaralačkim bićem – želju za znanjem, kreativne činove, stvaralaštvo.

Eros u antici ne simbolizuje samo animalnu snagu erotske ljubavi,

već i kreativni nagon prirode.

Zbog toga je libido, kao i seksualnost koju sa sobom nosi, bitan faktor našeg svakodnevnog bitisanja te ga iz tog razloga nije dobro potiskivati. Libido koji nije zadovoljen uglavnom vodi u frustraciju koja se najčešće ispoljava kroz Tanatosove karakteristike – agresivnost i destruktivnost. Takvo ponašanje uglavnom manifestuju oni koji nisu seksualno ostvareni. Žargonski rečeno, nedojebani su stalno nervozni.

Lično sam, kao kreativac i hiperseksualac, kao i zagovornik uverenja da su seksualni apetiti u vezi sa (seksualnom) inteligencijom, naučio jako dobro da sublimišem svoj izuzetno izražen libido ne dozvoljavajući mu nikada da me odvede u bilo kakvo stanje (samo)destrukcije. Ukratko, ako nisam u mogućnosti da svoju seksualnu energiju kanališem u akciju, ja je sprovedem u naraciju, odnosno pisanje, ali je uvek realizujem.

Da bi bila progresivna onako kako nam je po prirodi data, seksualna energija se ne potiskuje, već se kanališe. Ona nas pokreće i sa tim u vezi ona mora biti realizovana te prerasti u kreaciju, ako ne kroz seksualni čin onda kroz ono što radimo i stvaramo. U suprotnom, u toj večitoj borbi koju unutar našeg bića vode Eros i Tanatos, pobedu odnosi ovaj drugi. Dakle, lično je na nama izbor da li ćemo svoj libido transformisati u progres ili frustraciju. Pa, vi sami odlučite!


P.S. Svaki komentar je dobro došao, kao i predlog nove teme na Kauču Libido Boje!


All images and materials are copyright protected and are the property of doroteo.rs


KAUČ.LIBIDO.BOJE / smart is the new sexy


PROČITAJTE I…




2 thoughts on “#LIBIDO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *