MINIMALISM

  • MINIMALIZAM U UMETNOSTI

    Minimalizam je važan pokret u modernoj umetnosti nastao u drugoj polovini XX veka. U njegovoj osnovi je ideja da se umetnički izraz smanji na najjednostavnije elemente i reducira sve što nije bitno. Minimalistička umetnost teži da izrazi punoću i intenzitet kroz minimalne izraze. Minimalizam je počeo da se razvija u Sjedinjenim Državama sredinom 1960-ih. Na početku je bio usmeren na skulpturu, sa fokusom na čiste, jednostavne oblike i materijale kao…

  • DOROTEO DESIGN

    Let the beauty of simple things inspire you…