KAUČ.LIBIDO.BOJE


Jedna od glupljih zabluda vezanih za seks je ona po kojoj pametna deca i štreberi ne mare puno za njega. Skriveni iza naočara, sa čelom naslonjenim na olovku, genijalci ne vide dalje od knjige. Ne zabavljaju se, nemaju prijatelje, ne vode ljubav, preinteligentni su, ali aseksualni – taj šablon prolazi još jedino u tinejdž filmovima. Iz prošlog veka.

U novom milenijumu muška stvar stoji drugačije. Način na koji zadovoljavamo seksualne apetite u velikoj meri je uslovljen stepenom razvijenosti naše inteligencije, kako seksualne, tako i kognitivne.

Ukratko, genijalci u životu bi morali biti genijalni i u krevetu.

Od ljudi sa višim nivoom inteligencije, koji ih vodi boljem rešenju problema u poslu ili svakodnevnom životu, očekuje se da isti demonstriraju u seksu. Njihova narcisoidna potreba za visokim ciljevima i rezultatima na svim poljima, može biti produktivna i na ovom.

Polazne tačke dobrog seksa su slobodoumnost i odsustvo bilo kakvog tabua,

a od inteligentnih ljudi se očekuje širina pogleda

do koje se dolazi mentalnim razvojem i radom na sebi.

Sposobnost uključivanja u duboke, otvorene i maštovite seksualne odnose dolazi sa sposobnošću introspekcije i logičkog razmišljanja, za šta je visok nivo inteligencije i obrazovanja dobar preduslov. Otvoren seks koji potiče iz emotivno zdravog centra našeg bića i seksualne slobode su nešto u čemu bi inteligentni ljudi trebalo da funkcionišu racionalno i spontano. Zatvorenim i dosadnim ga čini konzervatizam primoravajući ljude, pogotovu neobrazovane, da seks upražnjavaju po difoltu i u klasičnim okvirima, takoreći dosadno. Inteligentna osoba bi 2020. godine trebalo da je imuna na tradicionalna gledišta, religiju, lažni moral i slične pokušaje restrikcije seksa.

Dobar seks ne trpi nikakva uslovljavanja, nametnuta pravila,

religijske norme, konzervatizam, tabue, polne podele – ukratko:

nikakva ograničenja koja se nameću sa strane!

Ako želite postići potpuni seksualni užitak i maksimalno iskoristi sve njegove potencijale, morate najpre osloboditi svoj um i libido, te usvojiti to da u vašem seksualnom ponašanju postoji SAMO JEDNO ograničenje, odnosno SAMO JEDNO pravilo koje iz moralnih i svih drugih razloga morate ispoštovati, a ono kaže: U SEKSU NE SMEMO NIKOGA PRIMORAVATI DA RADI NEŠTO ŠTO NE ŽELI, ODNOSNO NA SILU!

Mimo ovoga, u seksu vam je sve dozvoljeno i bilo šta što vas primorava da se na tom polju ograničavate, morate odbaciti. Pogotovu lažni moral kao najgori produkt konzervatizma i neobrazovanja. Sputavanje sopstvenog libida ili bilo čijeg drugog predstavlja mentalno silovanje, po svojim posledicama ekvivalentno fizičkom.

Kao što nikog ne smemo primoravati da u seksu radi ono što ne želi,

tako ne smemo ni tradicionalnom vaspitanju ili konzervatizmu dozvoliti

da sputava naše seksualne želje i libido.

Granice koje sebi postavljamo u seksu moraju biti isključivo posledica naših želja, a ono što u datom trenutku radimo, stvar dogovora sa partnerom, jer o seksu se priča. Ako vam neko radi nešto što vam ne prija vi to morate reći kako ne bi nastavio. Ako nešto želite, a ne dobijate to je zato što ne tražite za sebe ono što vam prija. Uostalom, planiranje seksa ne umanjuje njegov užitak, a suštinu seksualnog samopouzdanja predstavlja upravo sposobnost deljenja ličnih seksualnih želja i fantazija sa partnerom.

Mozak je najvažniji na putu ka otvorenom seksu

i vrhunskom seksualnom užitku! 

Mozak nije polni, ali je bitan organ tokom seksa, pre svega zato što polni (pogotovu muški) radi onako kako mu mozak kaže čak i ako mu se direktno ne obraća. Muškarci pak veruju da njihov penis “misli svojom glavom”, što je nonsens. Isto koliko i ideja da je seks moguć samo između dve osobe različitog pola.

Otvorenost na polju seksa podrazumeva panseksualno razmišljanje. Njega demonstriraju nove generacije, dok ga stariji koji ga nisu stekli vaspitanjem i sazrevanjem usvajaju treningom i radom na sebi. Naš um je pod uticajem religije i moderne politike seksualnog identiteta naučen da ljude deli na str8 i gej što uopšte nije u skladu sa našom prirodom. Seksualnost je mnogo kompleksnija od toga i tek dublja istraživanja sa tim u vezi otkrivaju njen mnogo širi spektar dokazujući da seksualno ponašanje ne mora biti tj. nije povezano sa našim seksualnim identiteom!

Ovo je prva i najvažnija lekcija na Kauču Libido Boje, mestu koje ruši sve podele vezane za seksualnost i ne poznaje nikakve tabue u vezi sa njom!


All images and materials are copyright protected and are the property of doroteo.rs


KAUČ.LIBIDO.BOJE / smart is the new sexy


PROČITAJTE I…