O.SLOBODI / BOGDAN PETROVIĆ


Sloboda je polazište. Bez nje nema kvalitetne egzistencije, ni fizičke, ni duhovne, emotivne.

Paradoksalno, u modernom dobu slobodu i dalje osvajamo. Teoretski bi trebalo da smo makar onu ličnu dobili po rođenju, ali daleko smo od toga.

Globalno je sloboda utopija, jer će “svako od nas biti SLOBODAN tek kada budemo slobodni svi“, što nije neizvodljivo, ali zahteva previše odricanja pojedinačno da bi delovalo ostvarivo kolektivno iz perspektive aktuelnih globalnih dešavanja.

Sloboda na ličnom planu funkcioniše po istom principu. Potpuni osećaj moguće je postići samo velikim odricanjem u stilu Robinsona Krusoa. Zbog toga je većini nedostižna, a neki je nikada ni ne spoznaju. Po istom principu, crkva vekovima pokušava da proda spasenje na ideji odricanja, ne baš uspešno, ako izuzmemo njen lični interes i moć. Pritom joj se fokus na odricanju od seksa posebno obio o glavu zato što je moć afrodizijak i jača libido, pa mu ni sama nije odelala.

Cenzura u vidu bezgrešnog začeća gde nam je opisan svaki detalj osim seksualnog čina predstavlja relikviju prošlih vremena. Moderno doba fokus stavlja na seks toliko slobodan da on u postmodernizmu postaje paganski, samo finije upakovan u skladu sa kriterijumima epohe.

Danas je samo Libido potpuno slobodan!

Sloboda je danas osvojena jedino na polju seksa. U svoja četiri zida sa svojim partnerom, partnerkom ili više njih, inkognito, možete da radite šta hoćete. Jedino nije poželjno da o tome javno pričate mada se i te barijere u reality i social.networks epohi ruše. Na ceni je ogoljavanje, ali se zaboravlja šta je prava intimnost. Libido divlja i jedini je u aktuelnim vremenima potpuno slobodan.

U partnerskim odnosima sloboda se danas piše drugačije nego pre. Veza dvoje ljudi kao nešto što isključuje njihove lične slobode takođe je relikvija prošlih vremena, a partnerski odnos je moguć samo po pravilima koja demonstrira generacija koja dolazi, pogotovu ona koja trenutno seksualno sazreva. Pripadnici te generacije, rođeni i stasali u epohi koja je od seksa napravila zabavu i u velikoj meri odvojila od osećanja, na njega tako i gledaju.

Nove generacije fokus vraćaju na emociju, oslobođenu seksa i polne podele. Na prvom mestu im je autentičnost. Njihovi identiteti su fluidni. U njihovom svetu nema tabua. Pripadnici generacije Z ruše barijere i društvene konvencije, pokazujući se kakvi jesu u smislu emocija, pola i seksualne orijentacije. Partnerski odnos koji oni promovišu je panseksualan i ne isključuje individualne slobode.

Sloboda podrazumeva život u sopstvenim rukama, da si krojač svoje sudbine i kreator ličnog mira!

U egzistencijalno-emotivnom smislu dve najveće greške koje ljudi danas prave su odricanje od sopstvene slobode zbog nekoga ili nečeg drugog i izjednačavanje osećaja slobode sa samoživošću. Konzervativnost ljude koji imaju slobodu da žive onako kako žele i dalje percipira kao anomalične, u pozadini čega može biti zavist jer se takav životni stil u aktuelnim vremenima posmatra i kao luksuz.

Sloboda većini izmiče zbog onoga što se krije u pozadini luksuza, a to je odluka. Biti slobodan u osnovi podrazumeva samostalno odlučivanje, najčešće po principu instant odluke. Zato uz slobodu najčešće vidimo i hrabrost.

Preduslov da budeš SLOBODAN je da prihvatiš sebe, sa svim svojim dijagnozama, a onda po istom principu i sve druge oko sebe. Sloboda najpre podrazumeva da uzmeš život u svoje ruke, da si krojač svoje sudbine i graditelj sopstvenog mira. Suštinski, ako je moć zaista pokretač i afrodizijak, a jeste jedan od jačih, onda bi najbolji podizač libida i ono što naš ego održava produktivnim i nedestruktivnim, bilo posedovanje sopstvenog života i prihvatanje sebe samog sa svim dobrim i lošim osobinama bez ikakvog osećaja krivice. Samo takvi osvajaju slobodu i sposobni su da je dele sa drugim i omogućavaju svima.

Biti slobodan, na koncu, ne podrazumeva samo tumaranje poput vetra. Biti slobodan pre svega znači da si pronašao sebe i da si u miru sa samim sobom…


BOGDAN PETROVIĆ / worldwide

Svuda me ima, ali se trudim da budem neprimetan.

Ne predstavljam se, puštam ljude da me sami upoznaju, ako žele.

Doroteo je najbolje od mene i onih koje ja upoznam.


PROČITAJTE I…


All images and materials are copyright protected and are the property of  doroteo.rsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *