PLAĆENA SEKSUALNA ZADOVOLJSTVA


Kada je reč o seksu koji dobijamo kao kompenzaciju za novac i dalje je veoma prisutan stereotip po kome njega plaćaju samo oni muškarci koji su perverzni ili toliko neprivlačni da moraju da plate kako bi ga dobili. Uz to idu i još neki poput onog da žena kojoj je prodaja seksa profesija ne može istu da voli već je uglavnom primorana da se njome bavi do toga da su seks i novac povezani samo putem prostitucije i nikako drugačije. Jedini koji će se oglasiti protiv ovog stereotipa jesu oni muškarci koji tvrde kako ni jedan seks na ovom svetu nije besplatan i kako su za svaki bili prinuđeni da plate nekom kntrauslugom, čak i onda kada ga imaju sa svojim stalnim partnerkama.

Među pripadnicima jačeg pola koji plaćaju za seks je podjednak broj onih koji su single kao i onih koji su mimo toga u stalnoj vezi. U prevodu, među muškarcima koji plaćaju za seksualne usluge ima muškaraca svakakvih emotivnog statusa, kao i svih slojeva društva. Šire istraživanje otkriva naravno i veliki broj onih koji nikada ne bi platili za seks jer mnogi od njih na to gledaju kao na poražavajući čin. Međutim, takvih je taman onoliko koliko i onih koji priznaju kako plaćaju za seks jer im je tako mnogo lakše da do njega dođu nego putem igre upoznavanja i zavođenja na koju su često potrošili puno vremena, a na kraju ostali kratkih rukava.

Suština plaćenog seksa sublimirana je u izjavi jednog od muškaraca koji ga redovno upražnjava:

Volim takav vid seksa zato što partnerka u njega ne donosi nikakav emotivni prtljag i što je još važnije ne moram da slušam njene probleme, samo ona moje i to onda kada sam raspoložen da o tome pričam. I što je najvažnije ona mi pruža užitak jedne porno zvezde. I sve što moram da uradim zauzvrat je da dam nekoliko novčanica. Nije loša investicija, zar ne!?”

Koliko se novac investiran na ovaj način isplatio, krajnje je individualna stvar i oni kojima je fetiš ili želja da ga na taj način troše, uglavnom nikada ne žale za datim novcem, čak ni ukoliko je kupljena usluga bila loša. Ljude koji redovno plaćaju za seks teško ćete odvići od te navike jer ona uglavnom ima oblik narkomanske ovisnosti. Bilo kako bilo, i oni koji to rade povremeno i oni koji su u toj priči redovno ono što navode kao razloge za to što rade moguće je svrstati u 6 najčešćih te samim tim i osnovnih:


Srpsko izdanje najuticajnijeg muškog magazina na svetu, pokrenuto je na jesen 2013.

esquire.rs


Text is copyright protected and is the property of esquire.rs and doroteo.rs


KAUČ.LIBIDO.BOJE / smart is the new sexy


PROČITAJTE I…


Postavite pitanje ili predložite novu temu na Kauču Libido Boje:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *