Uncategorized

ZGAZI ME! (Esquire.Maj.2019)

ZGAZI ME! (Esquire.Maj.2019)

Fetiš kao intenzivnu erotsku fascinaciju određenim delom tela ili nekim predmetom koji fetišistu uzbuđuje koliko i sam seksualni čin još je Frojd definisao kao varijaciju normalnog seksualnog ponašanja, ali bez obzira na to mi i danas možemo sresti ljude koji ga pogrešno posmatraju kao perverziju. […]

Šta je KAUČ LIBIDO BOJE?

Šta je KAUČ LIBIDO BOJE?

Dobar seks ne priznaje nikakva uslovljavanja, nametnuta pravila, religijske norme, konzervatizam, tabue, podele – ukratko, nikakva ograničenja koja se nameću sa strane! Ako želiš da postigneš potpuni seksualni užitak i maksimalno iskoristiš sve njegove potencijale, moraš najpre osloboditi svoj um i usvojiti to da u […]