O.SLOBODI / BOGDAN PETROVIĆ


Sloboda je polazna tačka svega. Bez nje nema kvalitetne egzistencije, ni fizičke, ni duhovne, emotivne. Paradoksalno, u modernom dobu slobodu i dalje osvajamo. Teoretski bi trebalo da smo makar onu ličnu dobili po rođenju, ali smo daleko od toga kao prirodnog stanja stvari. Globalno je sloboda utopija, jer će svako od nas biti SLOBODAN tek kada budemo slobodni svi, što nije neizvodljivo, ali zahteva previše odricanja pojedinačno da bi delovalo ostvarivo kolektivno iz perspektive aktuelnih globalnih dešavanja.

Sloboda na ličnom planu funkcioniše po istom principu. Potpuni osećaj/doživljaj se postiže velikim odricanjem. Zbog toga je većini nedostižna, a neki je nikada ni ne spoznaju. Crkva je vekovima bezuspešno pokušavala da na ideji odricanja očuva svoju moć, ali joj se fokus na odricanju od seksa obio o glavu pošto je moć afrodizijak i jača libido, pa mu ni sama nije odelala. Pokušaj da se ljudima proda rođenje kao antipod smrti, najvećem od svih strahova, umesto seksa koji to zapravo jeste, nije prošao. Cenzura u vidu bezgrešnog začeća gde nam je opisan svaki detalj osim seksualnog čina predstavlja relikviju prošlih vremena. Moderno doba fokus stavlja na seks toliko slobodan da on u postmodernizmu postaje paganski, samo finije upakovan u skladu sa kriterijumima epohe.

Sloboda je zato danas i osvojena jedino na polju seksa. U svoja četiri zida sa svojim partnerom, partnerkom ili više njih, inkognito, možeš da radiš šta hoćeš. I radi se sve i svašta, ali se o tome ćuti. Istina sve manje, jer živimo u reality i social.networks epohi. Na ceni je ogoljavanje, a intima je postala relativan i širok pojam. Sa druge strane, tajna ne gubi na svojoj vrednosti samo zato što jača libido podjednako koliko i moć. Zabrana je u seksu danas samo fetiš, jer je u krevetu i oko njega sve dozvoljeno i sve prihvatljivo. Libido je u aktuelnim vremenima jedini potpuno slobodan.

Sloboda se u partnerskim odnosima danas piše drugačije nego pre. Veza dvoje ljudi kao nešto što isključuje njihove lične slobode takođe je relikvija prošlih vremena, a partnerski odnos je moguć samo po pravilima koja demonstrira generacija koja dolazi, pogotovu ona koja trenutno seksualno sazreva. Pripadnici te generacije milenijalaca, rođeni i stasali u epohi koja je od seksa napravila zabavu i u velikoj meri odvojila od osećanja, na njega tako i gledaju. Nove generacije fokus vraćaju na emociju, oslobođenu seksa i polne podele. Partnerski odnos koji oni promovišu je panseksualan i ne isključuje individualne slobode.

U egzistencijalno-emotivnom smislu dve najveće greške koje ljudi danas prave su odricanje od sopstvene slobode zbog nekoga ili nečeg drugog i izjednačavanje osećaja slobode sa samoživošću. Konzervativnost ljude koji imaju slobodu da žive onako kako žele i dalje percipira kao anomalične, u pozadini čega može biti zavist jer se takav životni stil u aktuelnim vremenima posmatra i kao luksuz.

Sloboda je većini nedostižna, zbog onoga što se krije u pozadini luksuza, a to je odluka. Biti slobodan u osnovi podrazumeva samostalno odlučivanje, najčešće po principu instant odluke. Zato one koje smatramo slobodnim, percipiramo kao hrabre, a oni su pre svega inteligentni ili su žestoko, popularno rečeno, radili na sebi. U epohi koja pruža milion mogućnosti, na tebi je samo da odabereš način na koji ćeš sebe upoznati, jer tek kad se potpuno ogoliš u svojim očima i spoznaš najiskrenije ko si, možeš sebe smatrati slobodnim da živiš onako kako želiš.

Preduslov da budeš SLOBODAN je da prihvatiš sebe, sa svim svojim dijagnozama, a onda po istom principu i sve druge oko sebe. Sloboda najpre podrazumeva da uzmeš život u svoje ruke, da si krojač svoje sudbine i graditelj sopstvenog mira. Suštinski, ako je moć zaista pokretač i afrodizijak, a jeste jedan od jačih, onda bi najbolji podizač libida i ono što naš ego održava produktivnim i nedestruktivnim, bilo posedovanje sopstvenog života i prihvatanje sebe samog sa svim dobrim i lošim osobinama bez ikakvog osećaja krivice. Samo takvi osvajaju slobodu i sposobni su da je dele sa drugim i omogućavaju svima.

Biti slobodan, na koncu, ne podrazumeva samo tumaranje poput vetra. Biti slobodan pre svega znači da si pronašao sebe i da si u miru sa samim sobom…


BOGDAN PETROVIĆ / worldwide

Svuda me ima, ali se trudim da budem neprimetan.

Ne predstavljam se.

Puštam druge da me upoznaju, ako žele.

DOROTEO je najbolje od mene.

ID / Doroteo


All images and materials are copyright protected and are the property of  doroteo.rs


SLOBODA.N / inspirativni savremenici o slobodi
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *