Šta je KAUČ LIBIDO BOJE?


Dobar seks ne priznaje nikakva uslovljavanja, nametnuta pravila, religijske norme, konzervatizam, tabue, podele – ukratko, nikakva ograničenja koja se nameću sa strane!

Ako želiš da postigneš potpuni seksualni užitak i maksimalno iskoristiš sve njegove potencijale, moraš najpre osloboditi svoj um i usvojiti to da u tvom seksualnom ponašanju postoji SAMO JEDNO ograničenje, odnosno SAMO JEDNO pravilo koje iz moralnih i svih drugih razloga moraš ispoštovati, a ono kaže: U SEKSU NE SMEMO NIKOGA PRIMORAVATI DA RADI NEŠTO ŠTO NE ŽELI, ODNOSNO NA SILU!

Mimo ovoga, u seksu nam je sve dozvoljeno i bilo šta što nas primorava da se na tom polju ponašamo u skladu sa pravilima koja nameću drugi moramo odbaciti, jer je to obično mudroseranje lažnog morala nastalo kao posledica konzervatizma/primitivizma/neobrazovanja i predstavlja mentalno silovanje koje je po svojim posledicama gotovo ekvivalentno fizičkom.

Dakle, kao što ne smemo nikoga primoravati da u seksu radi nešto što ne želi, tako ne smemo dozvoliti ni da seksualno vaspitanje, sa koje god strane ili od koga god dolazilo, nama samima nameće bilo kakva pravila u vezi sa njim, jer to negativno utiče na naš libido.

Granice koje sebi postavljaš u seksu moraju biti isključivo posledica toga šta ti na tom polju želiš odnosno ne želiš da radiš, a kako bi to na pravi način spoznao, moraš u startu razmišljati panseksualno. Međutim, pošto su retki među nama tako (seksualno) vaspitavani neophodno je da odbacimo usvojeni princip razmišljanja i novi sagradimo na ideji panseksualnosti trenirajući sebe da razmišljamo na taj način, pogotovu ukoliko želimo da unapredimo svoj seksualni život, a nismo se nikome obavezali na vernost.

Takvima i onima koji se tek seksualno razvijaju namenjen je #KaučLibidoBoje.

Međutim, pre nego što na njega legneš i počneš da radiš na sebi, proširujući svoje vidike i učeći o seksu sve ono što bi o njemu trebalo da se nauči, a od nekoga sa panseksualnim pogledom na svet, bilo bi dobro da uz ono jedino pravilo sa početka koje MORAMO usvojiti kada je reč o seksualnom ponašanju prihvatiš još dva:

1 / mozak je najvažniji organ koji nas vodi ka otvorenom/dobrom seksu koji dolazi iz emotivno zdravog centra našeg bića vodeći nas ka vrhunskom seksualnom užitku

2 / naš libido ne poznaje podelu na polove, niti bilo kakve druge podele kada je reč o seksu.

Naš um je pod uticajem religije i moderne politike seksualnog identiteta naučen da ljude deli na str8 i gej što uopšte nije u skladu sa našom prirodom. Seksualnost je mnogo kompleksnija od toga i tek dublja istraživanja sa tim u vezi, kojima #KaučLibidoboje planira da se bavi , otkrivaju njen mnogo širi spektar dokazujući da seksualno ponašanje ne mora biti i nije povezano sa našim seksualnim identiteom…

…Ovo predstavlja prvu i najvažniju lekciju koju ti donosi #KaučLibidoBoje, mesto koje ruši sve podele vezane za seksualnost i ne poznaje nikakve tabue u vezi sa njom!#SHARE


2 thoughts on “Šta je KAUČ LIBIDO BOJE?”

  • Zar BONDAGE seks koji preporučujete u jednom drugom tekstu nije seks u kome nekoga primoravamo da radi nešto što ne želi!?!?!?!?

    • Odlično pitanje i pogrešno postavljena teza!
      Osoba koja je u #bondage seksu pristala da bude submisivna je na to svesno PRISTALA, znači nije primorana na to. Takva uloga u seksu je posledica njene ili njegove seksualne fantazije, odnosno želje. Naravno, ulazak u takvu igru nosi sa sobom i određene rizike, ali je ta osoba i na njih svesno pristala odabirom partnera sa kojim se upušta u tu igru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *