PANSEKSUALNOST


Moderna politika seksualnog identiteta je, ne uspevajući da se odupre religoznom konzervatizmu, dovela do toga da se ljudi dele na str8 i gej (LGBT+). Na toj podeli se decenijama unazad zasniva naša egzistencija, dok humanizam ispoljavamo prihvatanjem tako ideološki nametnutih razlika koje zapravo uopšte nisu u našoj prirodi.

U prilog tome i činjenica da je taj “moderni” period koji nameće sve str8, bi, gej, homo, hetero i slične etikete u ljudskoj istoriji daleko kraći od onog u kome one nisu postojale, a homosapiensi međusobno seksualno opštili bez obzira na njih.


Mlade generacije, koje danas seksualno stasavaju nekako su ipak uspele da se odupru seksualnom konzervatizmu koji smo im ostavili u nasleđe i
da se u velikoj meri oslobode do sada važećih pravila, podela, nametnutih seksualnih identiteta, rodnih izraza… Dok milenijalci pokušavaju da im se približe putem biseksualnog pogleda na stvar, a stariji konzervativci bave raspravama vezanim za hetero i homo podelu, mladi svojim ponašanjem demonstriraju (seksualni) humanizam u svom najpotpunijem obliku pokazujući nam da smo zapravo svi panseksualni.

Najvažnija lekcija kojoj nas, pritom, uče jeste ta da naše seksualno ponašanje nije u vezi sa našim seksualnim identitetom.


Seksualnost je danas u praksi mnogo kompleksnija od onoga kako je naše društvo teoretski posmatra i tek dublja istraživanja na tom polju otkrivaju mutan ali širok spektar seksualnog ponašanja koje ne utiče na (seksualni) identitet osobe koja ga demonstrira. Sve više postajemo svesni činjenice da ne moramo baš svaki seksualni čin definisati i etiketirati, niti moramo svako seksualno ponašanje polarizovati kao isključivo gej ili strejt, jer time sputavamo ljude da imaju seks kakav žele i dodatno produbljujemo razlike među nama što može biti čak i opasno.

Seksualne aktivnosti uslovljene podelom na polove imaju smisla samo onda kada se tiču razmnožavanja i produžetka vrste. Međutim, ljudi su odavno odbacili crkvenu dogmu po kojoj se seks upražnjava samo sa tim ciljem, dok moderna nauka omogućava začeće i bez seksulnog čina. Onog trenutka kada smo seks više povezali sa uživanjem nego sa razmnožavanjem zapravo smo odbacili i potrebu da svoje seksualno ponašanje vezujemo za bilo koji pol. Evolucija je stoga krenula u smeru potvrde Frojdove teorije da je seksualnost polazište za sve ljudske interakcije što je danas očiglednije nego ikada pre.

Panseksualnost ulazi na velika vrata. Nove generacije je promovišu donoseći antički, paganski pogled na svet u vidu ode hedonizmu – razdraganom uživanju u životu, naročito ljubavi, a pre svega seksu.


Panseksualnu orijentaciju demonstriraju pojedinci koje drugi ljudi seksualno privlače bez obzira na njihov pol, rod ili seksualni identitet.

Često je brkamo sa biseksualnošću iako su to dva različita pojma. Dok biseksualac prepoznaje da muškarac i žena predstavljaju dva pola, pri čemu ga seksualno privlače oba, panseksualac odbacuje činjenicu da ih je samo dva. Štaviše, on uopšte ne registruje pol druge osobe i ona ga seksualno privlači neovisno o tome.


Najizraženiji stereotip i ono što ljudima predstavlja najveći prepreku u prihvatanju panseksualnosti jeste njeno poistovećivanje sa promiskuitetom, a to je nonsen, jer panseksualca može seksualno privući i uzbuditi bilo ko, što ne znači da će ga privući svako.

Panseksualac demonstrira dublji pristup seksu jer ga potencijalni emotivni ili seksualni partner privlači kao ličnost i može se zaljubiti u bilo koju vrstu seksualnog identiteta čime demonstrira da naše seksualno ponašanje sa istim nije ni u kakvoj vezi. Preciznije, ako se identifikujemo kao panseksualci to ni na koji način ne utiče na naš rodni identitet, pa samim tim ni seksualni. Sa tim u vezi, panseksualnost ruši sve nepotrebne granice na tom polju i omogućava potpuno uživanje u seksu bez ikakvih limita i ograničenja, zasnovano isključivo na ličnoj želji, emociji i doživljaju.


Više o samom pojmu panseksualnosti sam pisao za Esquire i taj tekst možeš pročitati OVDE!


#SHARE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *