VETAR JE BRZ ZATO ŠTO JE SLOBODAN

Šta je KAUČ LIBIDO BOJE?Dobar seks ne trpi nikakva uslovljavanja, nametnuta pravila, religijske norme, konzervatizam, tabue, podele – ukratko, nikakva ograničenja koja se nameću sa strane! Ako želiš da postigneš potpuni seksualni užitak i maksimalno iskoristiš sve njegove potencijale, moraš najpre osloboditi svoj um i usvojiti to da u tvom seksualnom ponašanju postoji SAMO JEDNO ograničenje, odnosno SAMO JEDNO pravilo koje iz moralnih i svih drugih razloga moraš ispoštovati, a ono kaže: U SEKSU NE SMEMO NIKOGA PRIMORAVATI DA RADI NEŠTO ŠTO NE ŽELI, ODNOSNO NA SILU!

Mimo ovoga, u seksu ti je sve dozvoljeno i bilo šta što te primorava da se na tom polju ograničavaš, moraš odbaciti, a pogotovu lažni moral koji je uvek posledica konzervatizma/primitivizma/neobrazovanja i predstavlja mentalno silovanje, koje je po svojim posledicama gotovo ekvivalentno fizičkom.

Granice koje sebi postavljaš u seksu moraju biti isključivo posledica toga šta ti na tom polju želiš odnosno ne želiš da radiš, a kako bi to na pravi način spoznao, moraš razmišljati panseksualno. Međutim, pošto su retki među nama tako (seksualno) vaspitavani neophodno je odbaciti usvojeni princip razmišljanja i novi sagraditi na ideji panseksualnosti trenirajući sebe da razmišljamo na taj način, pogotovu ukoliko želimo da unapredimo svoj seksualni život, a nismo se nikome obavezali na vernost.

Takvima i onima koji se tek seksualno razvijaju namenjen je #KaučLibidoBoje.

Međutim, pre nego što na njega legneš i počneš da radiš na sebi, proširujući svoje vidike i učeći o seksu sve ono što bi o njemu trebalo da se nauči, bilo bi dobro da uz ono jedino pravilo sa početka koje MORAMO usvojiti kada je reč o seksualnom ponašanju prihvatiš još dva:

1 / mozak je najvažniji organ koji vodi ka otvorenom/dobrom seksu i vrhunskom seksualnom užitku!

2 / naš libido ne poznaje podelu na polove, niti bilo kakve druge podele kada je reč o seksu!

Naš um je pod uticajem religije i moderne politike seksualnog identiteta naučen da ljude deli na str8 i gej što uopšte nije u skladu sa našom prirodom. Seksualnost je mnogo kompleksnija od toga i tek dublja istraživanja sa tim u vezi otkrivaju njen mnogo širi spektar dokazujući da seksualno ponašanje ne mora biti i nije povezano sa našim seksualnim identiteom…

…Ovo predstavlja prvu i najvažniju lekciju koju ti donosi #KaučLibidoBoje, mesto koje ruši sve podele vezane za seksualnost i ne poznaje nikakve tabue u vezi sa njom!Postavi pitanje ili predloži novu temu na Kauču Libido Boje:


PHOTOS: Doroteo


#SHARE


2 thoughts on “Šta je KAUČ LIBIDO BOJE?”

  • Zar BONDAGE seks koji preporučujete u jednom drugom tekstu nije seks u kome nekoga primoravamo da radi nešto što ne želi!?!?!?!?

    • Odlično pitanje i pogrešno postavljena teza!
      Osoba koja je u #bondage seksu pristala da bude submisivna je na to svesno PRISTALA, znači nije primorana na to. Takva uloga u seksu je posledica njene ili njegove seksualne fantazije, odnosno želje. Naravno, ulazak u takvu igru nosi sa sobom i određene rizike, ali je ta osoba i na njih svesno pristala odabirom partnera sa kojim se upušta u tu igru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *