VETAR JE BRZ ZATO ŠTO JE SLOBODAN

(MOJ) FETIŠ


Inteligentan muškarac savremenog doba i širokih shvatanja prevazišao je malograđanske taboo-e i prihvatio činjenicu da postoje mnoge stvari (pre svega predmeti kao i određeni delovi tela) koje shodno intenzitetu njegove fasciniranosti istim dodatno pojačaju njegov libido, pa ih je kao takve uključio u svoj seksualni život. Na drugoj strani je i dalje masa onih kojima je problem da o takvim stvarima uopšte i razmišljaju, a kamoli praktikuju, mada je čini se najviše onih koji su svoje fetiše upoznali, ali imaju problem da ih dele sa partnerima pa oni ostaju isključivo na nivou maštarije.

Sa ovim u vezi, postavlja se pitanje zašto u vremenima u kojima bi trebalo da smo se potpuno oslobodili svih stega malograđanskog pogleda na stvari, pojedini muškarci i dalje imaju problem da priznaju koji su njihovi fetiši!? Ne misli se drugima, već prevashodno sebi i svojim partnerkama ili partnerima. Ono što takvi najčešće iznose kao opravdanje za sopstvene strahove i stid vodi ka zaključku da problem leži u pogrešnom tumačenju fetiša, pri čemu najčešći terminološki nesporazum nastaje zbog toga što opisujući neku neobičnu radnju ili želju u seksu ljudi reč fetišizam poistovećuju sa rečima nastranost ili perverzija, što je potpuno pogrešno.

Fetiš sam po sebi predstavlja intenzivnu erotsku fascinaciju nekim delom tela ili običnim predmetom koji fetišisti pruža jednako, pa čak i više uzbuđenja i zadovoljstva od samog seksualnog čina. Međutim, to što neko ima fetiš ne znači nužno i da je perverzan, što važi i za nastranost. Fetišista se koncentriše na određeni predmet ili radnju koje samo ukombinuje u varijantu uobičajenog, klasičnog, seksa dok nastranu osobu definiše seksualno ponašanje koje u potpunosti odudara od uobičajenog.

Dakle, strah da te postojanje određenog fetiša čini nastranim ili devijantnim je potpuno neopravdan, jer je još Frojd objasnio (a moderna psihologija potvrdila) da ih svi imamo i da sve dok fetiš nije jedini način da se seksualno uzbudiš, na njega bi trebalo gledati kao na varijaciju normalnog seksualnog života. Njega, kao ni seksualnu orijentaciju ne biraš, ali te uzbuđuje i čini tvoj seksualni život ispunjenim. Najprostije rečeno, fetiš je oblik seksualne želje čiji intenzitet zavisi od vezanosti za određeni objekat, bilo da je u pitanju predmet ili deo ljudskog tela, te su, sa tim u vezi, pet najčešćih muških fetiša: ženske grudi, stopala, kosa, cipele i donje rublje. (Više o pojmu i vrstama fetiša možeš pročitati OVDE).

Kod fetiša je najvažnije da dobro spoznaš i shvatiš koji je tvoj, kako bi mogao da ga zadovoljiš tj. iskoristiš, ali pre svega podeliš sa svojom seksualnom partnerkom ili partnerom. Kod otkrivanja sopstvenih fetiša bitno je da znaš i to da on ne mora biti samo jedan niti mora biti trajan. Neki ljudi imaju jedan fetiš za ceo život, neki ih imaju više, ali je najviše onih koje određeni fetiš radi samo u nekom periodu života, a posle im čak bude smešno što ih je određenom periodu života baš ta stvar i baš toliko ložila. Ovakvo ponašanje je sasvim logično jer je fetiš promenjiva kategorija i u direktnoj je sprezi sa našim umom koji se logično sa godinama razvija i menja. Zbog toga je neophodno konstantno istraživate sopstvene fetiše, a prihvatanje i korišćenje njihovih potencijala počinje identifikovanjem onoga što te u datom trenutku seksualno uzbuđuje.

Nakon identifikacije sopstvenog fetiša, sledeći korak bi bio traženje seksualnog partnera koji bi ga podelio sa tobom ako si single ili njegovo otkrivanje stalnom partneru ukoliko si u vezi. Pre toga je veoma važno da budeš potpuno siguran da on ne šteti drugoj strani i da je ne prisiljava na nešto što ona ne bi želela da radi. Fetiši se inače najčešće dovode u vezu sa nekom demonstracijom moći tj. sa dominacijom jednog partnera nad drugim, što uopšte ne mora biti tako jer postoje mnogi fetiši koji nemaju nikakve veze sa tim. Ako pak imaju onda moraš biti 100% siguran da druga strana u potpunosti pristaje na sve što želiš da joj radiš ukoliko si ti dominantna figura u toj igri tj. jasno staviti do znanja drugoj strani dokle može da ide ukoliko si ti taj nad kojim se dominacija vrši. Zbog ovoga je za nijansu lakše onima koji u zadovoljenje sopstvenih fetiša ulaze sa stalnim partnerom u koga imaju potpuno poverenje.

U slučaju da nemaš stalnog partnera u današnje vreme svakako nisi u problemu da pronađeš osobu koja deli tvoj fetiš. Internet je u tom smislu puno pomogao svima koji preferiraju nekonvencionalne seksualne odnose, jer su online, diskretno, mogli sasvim jednostavno da pronađu istomišljenike kada su fetiši u pitanju, ali i da saznaju puno toga o onome što im podiže seksualno uzbuđenje i jača libido.

U svakom slučaju ko god da je osoba sa kojom odlaziš u krevet, najneophodnije je da svoj fetiš iz sfere misaonog preneseš na opipljiv teren i da sa svojom seksualnom partnerkom ili partnerom pričaš o tome rušeći barijeru u sopstvenoj glavi svešću da su fetiši odlična stvar i da oni prevashodno podižu tvoju uobičajenu seksualnu rutinu na jedan viši nivo. Međutim, da bi to dostigao moraš drugoj polovini najpre otkriti šta bi trebalo da ponese u krevet sa tobom kako bi vaše uzbuđenje bilo na vrhuncu jer fetiš svoj potpuni smisao dobija samo ukoliko vodi ka seksualnom činu i ukoliko ga čini boljim tj. naše uzbuđenje tokom istog jačim. U suprotnom, ako ga koristiš samo kako bi svoje masturbiranje učinio zanimljivijim, od njega baš i nemaš neke preterane koristi, zar ne…


Kauč Libido Boje je mesto bez ikakvih predrasuda i cilj mu je da, ukoliko može, umiri tvoj #EGO, a pojača #LIBIDO…

Stoga bi bilo poželjno da se makar na njemu osećaš potpuno #SLOBODAN  i da razvijaš svoj #COCKINESS…

Sa tim u vezi očekujem da budeš radoznao i slobodno pošalješ svoj predlog teme za neku od sledećih nedelja jer…

…Ovo je mesto na kome seksualnost nije nikakav taboo, ali ni banalnost…

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

FOR FOLLOWERS...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *