PUTOVANJA NEKAD I SAD (ESQUIRE, JUL/AVGUST 2017)

Putnici sa Vuitton kovčezima su nekada automatski smatrani za osobe od većeg društvenog značaja. Danas je pak simbol bogatstva upravo suprotno – što manji ručni prtljag, ali što deblji holder sa karticama…

FOR FOLLOWERS...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: