BAJKERSKI LIFESTYLE (ESQUIRE, MART 2017)

Muškarac, paklena mašina i put koji može da vodi bilo kuda i ne mora da vodi nikuda. Slobodu takvog načina života prati podjednako atipičan stil koji naglašava distancu od svakodnevnog…

 

FOR FOLLOWERS...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: