VETAR JE BRZ ZATO ŠTO JE SLOBODAN

LETNJE ODELO(ESQUIRE, MAJ 2016)

Kadadođuletnjimeseci, etoproblemaza one kojimaposaozahtevaformalnuodećuilijednostavno vole da noseodela. Bitiformalnoobučenu graduna +40 iostatiuredanvelikije izazovzamuškarcasavremenogdoba, pogotovuukolikonjegovposaouključujesastankenarazličitimmestimailikretanje, in general. Kako bi izgledaourednoiprofesionalno, a pre svegakako bi se dobroosećao u odelukojenosimoranajpredobro da odabere. Selekcijuje u ovomslučajuneophodnopravitipoprincipu: Prvofunkcionalnostiudobnost, pa onda trend. Izgovorpokomevamletoomogućavamnogoopuštenijidresscodenegodrugagodišnjadoba, u ovomslučajuzaboravite. Formalnoodelonetrpiustupkečaknikada se sveoko vas topi od vreline. Akostegavećobukli, izgledajteformalnoiprofesionalno do kraja. Letnjeodelopredstavljaidealan outfit kojićevampomoći da se svojimstavomizdvojiteizmasepokažete da li ikolikostilaimate.

Mnogikojiprvi put obukupolupostavljeno, tankoletnjeodelobivajuiznenađeni da takoprozračanmaterijaluopštemožebitikorišćenzanjegovuformalnuizradu. Ukolikostegadobroodabrali, tako da vam je savršenoukrojenoiizrađenoododličnogmaterijalaimaćetestavkao da ste u najformalnijemjesenjemodelu, a osećaćete se krajnjeopušteno. Sadobrimmaterijalomćeteosetitisvežvazduhokovašihnogudokhodateisvetlostkojaprodirekrozvašsakopojačavajućiosećajsvežinedokćerukavibititolikotanki da ćevamdupliranimaterijalnamanžetnamavašekošuljeizgledatipredebeo.

Prilikomizboraletnjegodela, princip je istikaoikodsvakogdrugog.Kakobisteodabralištoboljeodelo, najpreobratitepažnjunakonstrukciju, jerodelomorasavršeno da vampristaje, letnjepogotovu. Stoga je najboljaopcija da vamodelošijepomerivaškrojačili da vamga, ukolkostegavećkupili u radnji, on korigujeiprilagodivašojfiguri. Dobrofitovanoodeloćeodreditinjegovuteksturui dah posebnosti, a vamapružitisavršeniprofesionalanizgled. Zbogsvežineilakoćenajbolje je biratipolupostavljenoodelo.Sledećastavkanakojubitrebaloobratitiposebnupažnjujestematerijalkojimorabiti lagan iprozračankakobiobezbediovećiprotokvazduhaismanjiotoplinu.Materijala je puno, alisvakakokada je reč o odelu, čaki u letnjojvarijanti, najboljimaterijalzanjegovuizraduipak je vuna.

Većinimuškaraca je verovatnonepojmljivo da zaletoodaberuodeloodvune. Međutim, takozvanafrescovuna je neštopotpunodrugačije.Samoimekojepotičeoditalijanskerečifrescoštoznačisvež, govorinam o kakvom je materijalurečikakoćete se u odeluizrađenomodnjegaosećati. Materijal se sastojiodvišepredivavuneotvorenogtkanjašto mu omogućava da budeprozračan, alipriličnoizdržljiv. Specijalno je dizajniranzaletnjaodelaimada mu otvorenotkanjepružamaksimalanprotokvazduha, oštarosećajiizgledtkanineomogućavajuda odeloizgledaelegantnoiprefinjeno.Laganavunapoputovemnogo je boljazaletnjaodelaoddrugihmaterijalajerpotpunoapsorbujeznojomogućavajući da se osećateiizgledatenajboljemoguće.

Akomislite da je kašmirsamomekitopaovunenimaterijal, obratite se svomkrojačuizamolitega da vampokaželaganikašmirzaletnjaodela. On je idaljemekan, alivrlohladaniprijatanzanošenje u letnjimdanima. Istinizavolju, on nemačvrstinukojuimaprethodnopomenutavuna, ali je svakakoidalječvršćinegopamukililan. Moherkoji se kaoikašmirproizvodioddlaka angora kozaipredstavljaveomaelastičanmaterijaltakođe je dostakorišćen. Većinamuškaracagaipakdoživljavakaomaterijaltipičanzasmokingeivečernjaodela, aligamnogikreatoripoputArmanijasvevišekoristezaletnja, dnevnaodela.

Pamučnoodelo je svakakonajzastupljenije u letnjimdanimazboggeneralnezastupljenostipamuka u letnjojgarderobikaonajprijatnijegmaterijala. Problem sapamukom je što se gužva, a to možebitivrloiritirajućejerkvarisamuformuodelanavama. Ipaki pored toga, većinamuškaraca se odlučujeupravozaovakavizbor u letnjimdanima. U pojedinimmodnimsezonamadizajneripreporučujuiletnjaodelaodkrepa, posebnevrstepamukakoji je samposebiizgužvan pa u izvesnojmeriprikrivagužvanjenastalopokretima.Ipakovajmaterijalizgledatolikoneformalno da odelapravljenaodnjegatrebakoristitisamo u krajne casualprilikama.

Popularnijiodpamuka u letnjimmesecimaje svakakolan, koji je u okviruletnjegarderobezastupljenprevashodnozbogsvojetežine. Napravljenodvlakanaizbiljkelanaimavidljivotkanjeinaglašenuteksturu. Mišljenja o njegovojupotrebizaizraduletnjihodelasuvrlopodeljena.Tradicionalistigauglavnomodbijaju pod izgovorom da je on pogodansamozaizradubelihmaramica. Drugigapaksmatrajuultimativnimmaterijalomzaleto, pa samimtimizaletnjaodela. I njegovanajvećamana je što se lakogužvaikvariformuodelaiakomnogiapostrofirajunjegovogužvanjekaoprihvatljivojerdelujeprirodno. Ipak, to je naformalnomodeluneoprostivo, zbogčegaiskusankrojačnikadanećekoristitilanzaovaj tip odećealićetegazatopronaći u svakojkonfekcijikojaodelapravinatraci. Ukoliko se, i pored toga, ipakodlučujetezalanenoletnjeodelo, birajte ono koje u materijalu pored lanasadržiiodređeniprocenatpamuka, ilijošbolje, vuneštoćesvakakoumanjitiprocenatnjegovogboranja.

Kada je u pitanjuizborbojailidezenaletnjihodela, tusvakakomožetebitimnogosmelijinego u jesenilizimu.Podrazumeva se da suteget, ugaljsivaicrnaodelaokosnicaposlovnogstilačaki u letnjimdanima, alinisvetlosivai kaki odelanisunimalodalekoodformalnogizgleda. Štaviše, ovebojesuodličnezaletojerodbijajutoplotuzarazlikuodtamnijih.Svetlosivoodelosanaglašenomkravatom, a ovesezonesvakakoisaatraktivnommaramicom u džepurevera, jesteidealanizborzatopleletnjedane. U svom sofisticiranom minimalizmu, ono predstavlja stil sa velikim S. Odelo u svetlo plavoj, ili bebi plavoj kako je često nazivamo, takođe ukazuje na dobar odabir kada su u pitanju letnja odela. Za one nešto smelije koji vole da isprate trend, ove sezone je  royal plava odličan izbor, mada ni  prošlogodišnji trend  još uvek nije iščezao, pa tako formalno odelo u boji marsale možete poneti i ove sezone. Štaviše, ovo bordo odelo mnogi kreatori kao što je Mark Jacobs ili čuveni italijanski proizvođač odela Brioni apostrofiraju kao glavno obeležje letnje mode in general.  Osim toga, ovo je odelo sa kojim ćete neosporno pokazati vrlo jasan stav. Kaki boja je, kao što smo već rekli, uz svetlo sivu najpopularnija kada je o letnjim odelima reč.  Ovu boju, međutim, treba izbegavati uveče jer postoji rizik da izgledate neformalno. Preko dana, pak, ono je nepogrešiv izbor.

Za one koji su smeli i vole da se igraju sa formalnim odevanjem, za tako nešto ima prostora i u okvirima letnjeg odela. Od kada se Pharell Williams pojavio na crvenom tepihu dodele Oskara u odelu koje umesto pantalona ima bermude do iznad kolena, mnogi su krenuli za njegovim primerom. Isto tako, mnogo je i onih koji kritikuju neformalnost ovakvog izgleda, ali je neosporno da se on sve više sreće u letnjim danima. Muška odela cvetnih dezena su potpuni letnji hit, ali njih svakako izbegavajte na formalnim skupovima, a posebno na poslovnim sastancima koliko god casual oni bili.

I letnjeodelo, kaoibilokojedrugo,svakakoboljeizgledasaadekvatnimasesoarima. Oni ćevamomogućiti da izgledateonolikominimalnoielegantno, odnosnostilizovanokolikoželite.Ukolikonositesvetloodeloupotpunitegasajednimilieventualnodvajakamodnadetalja, kaoštosunaglašenakravatailimaramica u džepurevera. Svetlečarapeuzsvetloodelosuobavezne.Akopakimateodelojarkebojeilidezenirano, pojednostavitemodnedodatke. Naravno,  ni u komslučajunezaboravitedobre, ali pre svegasvedeneielegantnenaočareivašformalnoletnji outfit je potpun. Spremnistezavreoletnjidan u gradu, naposluilisvečanom event-u.

FOR FOLLOWERS...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *