AUTOPORTRET VS. SELFIE (ESQUIRE, MART 2016)

U savremenom društvu sklonom kritikama svega što je masovno, poput drugih manje ili više komparativnih fenomena, autoportret i selfie imaju isti poredbeni status kao i: umetnost i zanat, Visoka moda i Street Style, Erotika i pornografija, slika i fotografija… Na jednoj strani imate klasu ljudi koja stvara na umetničkom nivou, a na drugoj imate ono što stvaraju svi drugi…

FOR FOLLOWERS...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: